Axmarby Intresseförening

Stadgar antagna vid bildande av föreningen vi mötet 1988-02-11

utdrag ur stadgarna:

Enligt föreningens stadgar ska Axmarby Intresseförening uppgift:

§2

- föreningen som är ideell, skall bevaka frågor av gemensamt intresse för de bofasta i Axmarby, t ex frågor om samhällsservice vilka underlättar att bo eller etablera sig i byn.

- ta iniativ till trivselfrämjande åtgärder för såväl bofasta som sommargäster i Axmarby.

- Föreningen skall vara opolitisk.